DatumTidInfo
1 jun-ELMs Årskonferens   
Program, se elmbv.se
2 jun-Högmässa   
Talare:
Lars-Åke Nilsson, Torsten Sandell, Henrik Birgersson m.fl.
Sång av: Jämstorp, Priebe & Haag
Mötesledare: Fm Jörgen. Em Benedikte N
Kollekt till:ELM
Program, se elmbv.se
9 jun10:00Gudstjänst med förbön   
"Den helige Anden"
Talare:
Leo Labón
Mötesledare: Anders E
Kollekt till:ELM-syd
16 jun10:00Gudstjänst   
"Gud - Fader, Son och Ande"
Talare:
Peter Ipsen
Mötesledare: Eskil
Kollekt till:MG
Avslutning söndagsskolan
23 jun-Kyrksöndag   
30 jun10:00Gudstjänst   
"Kallelsen till Guds rike"
Talare:
Bertil Kronståhl
Kollekt till:ELF
Missionskyrkan inbjuden att fira gudstjänst