DatumTidInfo
1 maj10:00Kyrksöndag   
4 maj14:30Bibelstudium   
Talare:
Lars-Åke Nilsson
6 maj-Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
8 maj10:00Gudstjänst med förbön   
"Vägen till livet"
Talare:
Sven Hammarberg
Mötesledare: Malin Henningsson
Kollekt till:ELM-syd
Efter gudstjänsten kommer vi att ha en informationsstund om vårt värdskap för Sommarmötet 2022.
15 maj10:00Gudstjänst   
"Att växa i tro"
Talare:
Daniel Hjort
Mötesledare: Eskil
Kollekt till:ELU
20 maj-Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
22 maj10:00Gudstjänst med nattvard   
"Bönen"
Talare:
Lars-Åke Nilsson
Mötesledare: Håkan
Kollekt till:ELM
29 maj10:00Kyrksöndag