DatumTidInfo
2 jan10:00Gudstjänst helt enkelt   
"Guds hus"
Mötesledare: Peter Ipsen
Kollekt till:ELF
9 jan10:00Gudstjänst   
"Jesu dop"
Talare:
Thorbjörn Hansen
Mötesledare: Anders
Kollekt till:ELM
Några nya / reviderade sånger är inskrivna på datorn.
16 jan10:00Kyrksöndag   
22 jan16:00Ekumeniskt möte   
Mötesledare: Anders
Lutherska Missionshuset.
Därefter fika i Missionskyrkan + Kvällsmöte.
23 jan11:00Ekumeniskt möte   
Stora Kyrkan
30 jan10:00Gudstjänst med förbön   
"Jesus är vårt hopp"
Talare:
Daniel Borg
Mötesledare: Malin Henningsson (ungdomarna)
Kollekt till:MG
Söndagsskolan börjar!