DatumTidInfo
3 nov10:00Gudstjänst med nattvard   
"Vårt evighets hopp"
Talare:
David Castor
Mötesledare: Håkan
Kollekt till:Norea
Han kommer även att informera lite om Norea.
7 nov14:30Bibelstudier för daglediga   
Talare:
Lars-Åke Nilsson
10 nov-Kyrksöndag   
15 nov18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
Gnistan och Lågan har skoj i Norrängsskolans idrottshall.
Lämna & hämta där.
17 nov17:00Gudstjänst med förbön   
"Vaksamhet och väntan"
Talare:
Tobias Månsson
Mötesledare: Håkan
Kollekt till:ELM
24 nov17:00Gudstjänst   
"Kristi återkomst"
Talare:
Dan Sarkar
Mötesledare: Eskil
Kollekt till:MG
Öppet forum efter gudstjänsten

29 nov18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
Gnistan och Lågan adventspysslar bl.a. med florist Karin.