• Inställda samlingar

  Med anledning av corona-viruset har vi ställt in de närmast kommande samlingarna.

  På våra gudstjänster kommer människor i alla åldrar, från spädbarn till åldringar. Den 16:e mars rekommenderade Sveriges regering alla över 70 år att hålla sig hemma och undvika sociala kontakter. Det bör även gälla för gudstjänstfirande och andra typer av samlingar i föreningars och församlingars regi. Det innebär att alla över 70 år inte bör komma till gudstjänster den närmaste tiden, inte bör vara med på stugmöten eller hemgrupper och i övrigt iaktta försiktighet. Det innebär dessutom att alla yngre bör respektera rekommendationen i förhållande till föräldrar, far- och morföräldrar eller äldre vänner och bekanta.

  Vi kommer fortlöpande att informera om inställda gudstjänster här i kalendern här på vår hemsida och på vår Facebook-sida ELF Hässleholm.

  Läs gärna mer om rekommendationerna på vår riksorganisations hemsida.

   

  Under den Högstes beskydd

   

  Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,

  han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

   

  Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.

  Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt.

  Hans trofasthet är sköld och skärm.

   

  Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,

  inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

  Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte.

  Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff.

   

  Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.

  Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, 

  för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

   

  Psalm 91:1-11

   

   
 • Kommande samlingar

  DatumTidInfo
  29 mar10:00Gudstjänst med förbön   
  "Försonaren"
  Talare:
  Lasse Johansson
  Mötesledare: Bertil N
  Kollekt till:MG
  Gudstjänsten är INSTÄLLD!
  2 apr14:30Bibelstudier för daglediga   
  Talare:
  Lars-Åke Nilsson
  3 apr18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
  Gnistan: Påskpyssel
  Lågan: Påskpyssel
  5 apr10:00Gudstjänst   
  "Vägen till korset"
  Talare:
  Peter Ipsen
  Mötesledare: Mats
  Kollekt till:ELU