• Med anledning av corona-viruset

  Gudstjänster

  Till våra gudstjänster kommer människor i alla åldrar, från spädbarn till åldringar. Den 16:e mars rekommenderade Sveriges regering alla över 70 år att hålla sig hemma och undvika sociala kontakter.

  ELFs styrelse har diskuterat hur vi kan motverka smittspridningen av covid-19 på bästa sätt. 
   
  • Ni som inte är i riskgrupp vill vi ska använda er av ingången på baksidan i största möjliga mån. För att sedan gå in i stora salen där vi sitter utspridda. 

  • Ni som är i riskgrupp som väljer / vill komma på gudstjänsten kan gå in på framsidan och sedan in i Caféet för att ta del av gudstjänsten där, via högtalarna.  

  Detta är ingen uppmaning från styrelsen att personer i riskgrupper ska gå på gudstjänst. (Det valet kan man bara göra själv.) 
  Men på detta kan vi som förening underlätta och minimera riskerna för våra medmänniskor som vill komma på gudstjänsten. 
   
  Barn- och ungdomsgrupperna
   
  Håll barnen hemma vid minsta tecken på förkylning eller influensa.
  Ni vet hur skolan resonerar för att minska smittspridning, och vi tänker att samma sak gäller för våra grupper.
   

   

  Under den Högstes beskydd

   

  Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,

  han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

   

  Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.

  Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt.

  Hans trofasthet är sköld och skärm.

   

  Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,

  inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

  Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte.

  Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff.

   

  Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.

  Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, 

  för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.

   

  Psalm 91:1-11