En eller två gånger per termin firas gudstjänst med nattvard i Lutherska missionshuset. Präst är Lars-Åke Nilsson, kaplan i ELM Syd.