Ungefär en söndag i månaden är söndagsgudstjänsten utökad med tillfälle till personlig förbön och mycket lovsång.