Förtroendevalda

ELFs Styrelse, vald vid årsmötet 2023.
(Kassör är vald av styrelsen.)