Förtroendevalda

ELFs Styrelse, vald vid årsmötet 2018.
(Kassör är vald av styrelsen.)