Vid de flesta gudstjänster har barnen sin egen samling, söndagsskolan. För barn i åldrarna 4-14 år, i olika grupper.