Besöksadress: Lutherska Missionshuset
Första Avenyen 11, Hässleholm

Postadress: ELF
Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM

Kontaktpersoner: Ordf. Eskil Engström, Epost: ordforandelutherskamissionshuset.se

   
ELF Styrelse: Epost: styrelsenlutherskamissionshuset.se

Lokalbokningar: Mats och Ulrica Björklund, Tel. 0451-365 13

ELF-bladet: Info-kommittén bestående av:
Anders Ekström, Epost: al.ekstele2.se
Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Webansvarig: Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Bankgiro:

Swish:

5059-8614

123 694 7386

 

 • Kommande samlingar

  

  DatumTidInfo
  30 sep10:00Gudstjänst   
  "Änglarna"
  Talare:
  Tobias Månsson
  Mötesledare: Håkan
  Kollekt till:ELF
  Öppet forum efter gudstjänsten
  4 okt14:30Bibelstudium   
  Talare:
  Helge Lundh
  5 okt18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
  Gnistan: Snickeboa!
  Lågan besöker Furumossens gårdsmejeri!
  7 okt10:00Familjegudstjänst   
  "Trons kraft"
  Talare:
  Magnus Hagström
  Sång av: Prim väst
  Mötesledare: Mats
  Kollekt till:ELMus
  Barnen deltar i Gudstjänsten