Besöksadress: Lutherska Missionshuset
Första Avenyen 11, Hässleholm

Postadress: ELF
Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM

Kontaktpersoner: Ordf. Eskil Engström, Epost: ordforandelutherskamissionshuset.se

   
ELF Styrelse: Epost: styrelsenlutherskamissionshuset.se

Lokalbokningar: Mats och Ulrica Björklund, Tel. 0451-365 13

ELF-bladet: Info-kommittén bestående av:
Anders Ekström, Epost: al.ekstele2.se
Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Webansvarig: Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Bankgiro:

Swish:

5059-8614

123 694 7386

 

 • Kommande samlingar

  

  DatumTidInfo
  20 maj-Kyrksöndag   
  20 maj08:30Gökotta   
  Samling vid missionshuset för avfärd till Skeingeborg, eller kl 9 vid Skeingeborg.
  27 maj10:00Gudstjänst   
  "Gud - Fader, Son och Ande"
  Talare:  Henrik Birgersson
  Mötesledare:  Eskil
  Kollekt till:  ELF
  Öppet forum efter gudstjänsten
  1 jun18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
  Gnistans våravslutning: Vi träffas i Missionshuset och går till Djupadalsparken där vi leker och fikar. Hämtning i Missionshuset.
  Lågan: Övernattning i Vedema:-)