Besöksadress: Lutherska Missionshuset
Första Avenyen 11, Hässleholm

Postadress: ELF
Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM

Kontaktpersoner: Ordf. Eskil Engström, Epost: ordforandelutherskamissionshuset.se

   
ELF Styrelse: Epost: styrelsenlutherskamissionshuset.se

Lokalbokningar: Mats och Ulrica Björklund, Tel. 0451-365 13

ELF-bladet: Info-kommittén bestående av:
Anders Ekström, Epost: al.ekstele2.se
Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Webansvarig: Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Bankgiro:

Swish:

5059-8614

123 694 7386

 

 • Kommande samlingar

  

  DatumTidInfo
  18 nov10:00Gudstjänst med förbön   
  "Vaksamhet och väntan"
  Talare:
  Linus Månsson
  Mötesledare: Karna
  Kollekt till:ELM-syd
  Missionskyrkan inbjuden till ELF
  25 nov10:00Gudstjänst   
  "Kristi återkomst"
  Talare:
  David Carlsson
  Mötesledare: Eskil
  Kollekt till:MG
  Öppet forum efter gudstjänsten.
  Barnen börjar öva inför julmusikalen!
  30 nov18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
  Gnistan adventspysslar tillsammans med florist Karin!
  Lågan pysslar till advent!
  2 dec17:00Adventsfest   
  "Ett nådens år"
  Talare:
  Christian Sturesson
  Sång av: Mattias Vad Jensen
  Mötesledare: Jörgen
  Kollekt till:ELU
  Under predikan övar barnen inför julmusikalen.