Besöksadress: Lutherska Missionshuset
Första Avenyen 11, Hässleholm

Postadress: ELF
Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM

Kontaktpersoner: Ordf. Eskil Engström, Epost: ordforandelutherskamissionshuset.se

   
ELF Styrelse: Epost: styrelsenlutherskamissionshuset.se

Lokalbokningar: Mats och Ulrica Björklund, Tel. 0451-365 13

ELF-bladet: Info-kommittén bestående av:
Anders Ekström, Epost: al.ekstele2.se
Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Webansvarig: Tobias Persson, Epost: adminlutherskamissionshuset.se

Bankgiro:

Swish:

5059-8614

123 694 7386

 

 • Kommande samlingar

  

  DatumTidInfo
  25 jan18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
  Lågan: Tävlingar och lek
  27 jan10:00Gudstjänst   
  "Jesus skapar tro"
  Talare:
  Josef Appell
  Mötesledare: Eskil
  Kollekt till:ELF
  Öppet forum efter gudstjänsten
  3 feb10:00Gudstjänst med förbön   
  "Uppenbarelsens ljus"
  Talare:
  Johan Pettersson
  Mötesledare: Jörgen
  Kollekt till:MG
  8 feb18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
  Gnistan och Lågan: Skridskor, lämna och hämta i ishallen.