DatumTidInfo
6 jan-Kyrksöndag   
13 jan10:00Gudstjänst med förbön   
"Jesu dop"
Talare:
Daniel Ringdahl
Mötesledare: Anders
Kollekt till:ELM
Söndagsskolan börjar!
19 jan09:00Kvinnofrukost   
"ETT HÅLLBART LIV – om tre viktiga livstrådar"
Talare:
Britta Hermansson
I Pingstkyrkan
19 jan16:00Ekumeniskt möte   
"Jakten på det som var förlorat – om konsten att leta på nya ställen"
Talare:
Britta Hermansson
Kollekt till:HKSK
I Västerkyrkan
Efter fika fortsätter mötet kl 18:00
19 jan18:00Ekumeniskt möte   
"Vem har en tro som bär i dessa tider?"
Talare:
Britta Hermansson
Kollekt till:HKSK
I Västerkyrkan
20 jan11:00Gudstjänst med nattvard   
"Som svar på bön"
Talare:
Britta Hermansson
Sång av: Ekumenisk kör
Kollekt till:HKSK
I Hässleholms kyrka
25 jan18:00Barn- och ungdomsgrupp: Gnistan - Lågan - Flamman   
Lågan: Tävlingar och lek
27 jan10:00Gudstjänst   
"Jesus skapar tro"
Talare:
Josef Appell
Mötesledare: Eskil
Kollekt till:ELF
Öppet forum efter gudstjänsten